TÜRK KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

 

Dünya üzerinde “Türk”  denen bir millet vardır. Bu öyle bir millettir ki insanlık tarihinin şekillenmesinde temel taşı vazifesini görmüştür. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri var olan; başından bir çok felaket geçmesine rağmen ayakta sapasağlam  kalmasın bilen bu yüce Türk Milletinin , diğer bütün medeniyetleri etkileyen “kültürü”, “yaşam biçimi” vardır.İlk olarak  Orta Asya topraklarında atılan kültür tohumu zamanla kök salarak dallanıp budaklanmış koca bir çınara dönüşmüştür. Her yüzyıl Türk halkı, bu kültür  çınarını  beslemiş daha da gelişmesini sağlamıştır.Fakat son yüzyıla geldiğimizde  Türk kültüründe  giderek artan bir yozlaşma  göze çarpmaktadır. Burada asıl vazife biz Türk gençlerine düşmektedir. Bu anlamda akla ilk gelen soru “kendi öz kültürümüze  sahip çıkabiliyor muyuz?” ve “bu kültürü bizden sonraki nesillere aktarmak için üzerimize düşen görevleri yapabiliyor muyuz?”

 

             Kendine has kültürüyle dünya medeniyetine sayısız katkılarda bulunan bu asil milletin zengin kültürel yapısını tanımak ve tanıtmak  ; atalardan yadigar kalan maddi- manevi değerlere sahip çıkmak bir  Türk gençleri  olarak üzerimize düşmektedir.Bu anlamda ufak dahi olsa atılan her bir adım kültürümüzü dilmizi yaşatma ve yayma adına  önem arzetmektedir. Bu temel görüşten hareketle oluşturduğum Türk Dünyası Kültür ve Edebiyat sayfamın temel amacı ; bu kültürün mirasçısı olarak öncelikle   kültürümüzü edebiyatımızı, sanat, gelenek - göreneklerimizi tanıtmak ve ona ayna tutarak aktarımında pay sahibi olabilmektir.Bu anlamda Türk Kültürü - Türk Edebiyatı- Türk dili - Türk Sanatı-Türk Gelenek&Görenekleri hakkında her türlü paylaşımı olan arkadaşlardan destek bekliyorum.

 

Teşekkürler... 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !